Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2001
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon ze dne 10. července 2001, o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=51548&Section=1&IdPara=1&ParaC=2