Vzdělávání Romů v České republice

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Informace o analýze, která se za pomoci statistik zamýšlí nad podmínkami vzdělávání romských dětí. Klíčovou roli zde hrají okolnosti získávání základního vzdělání, možnosti a postoje dospívajících k pracovní a odborné přípravě. Proces od začlenění Romů do vzdělávacího procesu až po podporu jejich zaměstnanosti.

Vzdělávání Romů v České republice. Rodina a škola, 2006, 53(9), s. 23. ISSN 0035-7766.

Související obsah

Problematikou vzdělávání znevýhodněných či rizikových dětí, nejen Romů, se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Rizikové chování dítěte"

- článek od Veroniky Pavlas Martanové s názvem "Problémy s chováním"

- článek od Veroniky Pavlas Martanové s názvem "Problémy s pozorností"

- článek od Renáty Faltýnové s názvem "Problémy s učením".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033721&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rodina a škola, Roč. 53, č. 9 (2006)