Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA

Autor/ka
Marek Blatný
Rok vzniku:
2004
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Výzkumné zprávy poskytující výsledky deskriptivní analýzy rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí v České republice.

1. díl: Blatný, Marek et al. Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA I.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí. Brno: Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2004. 35 listů. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, roč. 10/2004, č. 1. ISBN 80-239-5002-9. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001527774&local_base=CNB.

2. díl: Blatný, Marek et al. Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA II.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska věkových kohort. Brno: Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2004. 89 listů. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, roč. 10/2004, č. 2. ISBN 80-239-5004-5. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001527775&local_base=CNB.

3. díl: Blatný, Marek et al. Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA III.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí z hlediska velikosti sídla. Brno: Akademie věd České republiky, Psychologický ústav, 2004. 60 listů. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, roč. 10/2004, č. 3. ISBN 80-239-5003-7. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001527778&local_base=CNB.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001527774&local_base=CNB