Vyšetření pacienta postupem ABCDE

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyšetření pacienta je základní dovedností všech zdravotnických pracovníků. V kurzu Advanced Life Support (ALS) je prakticky používán standardizovaný postup ABCDE (ABCDE approach) primárně zaměřený na klíčové oblasti přežití. Vzhledem k systé­movému řešení je tento postup vhodný také pro strukturovaný zápis do zdravotnické dokumentace. Článek přináší základní seznámení s filosofií, obsahem a významem ABCDE přístupu.

PEŘAN, David, MATHAUSER, Radek, KODET, Jiří. Vyšetření pacienta postupem ABCDE. Urgentní medicína. 2017, roč. 20, č. 1, s. 24-27. ISSN: 1212-1924.

Zdroj dat
https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2017_1.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Urgentní medicína, 2017, roč. 20, č. 1