Výchova ke kulturní otevřenosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Předsudky v myšlení a jejich odbourávání - metody vedení žáků ke kulturní otevřenosti. Problémy, se kterými se v tomto směru nejčastěji učitelé ve škole setkávají - rasismus, národnostní nesnášenlivost apod. Způsoby, jakými lze ovlivnit mínění a jednání dětí (zejména v období puberty) - zkušenosti a názory žáků jako východisko, využití jejich nápadů a představ jako prostředku sebepoznání a cesty k formulování otázek, které je třeba řešit. Autor ilustruje tuto metodu na projektu zaměřeném na romské etnikum a jeho kulturu. Důležitost působení učitele, jeho postojů a tolerance.

Bednář, Ondřej. Výchova ke kulturní otevřenosti. Moderní vyučování, 2007, 13(10), s. 16-18. ISSN 1211-6858.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001111558&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Moderní vyučování, Roč. 13, č. 10 (2007)