Vybrané okruhy speciálněpedagogické diagnostiky v období povinné školní docházky, aneb, Co by měl vědět pedagog, který vzdělává v rámci integrace žáka se zdravotním postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek se zabývá hlavními oblastmi diagnostiky v období povinné školní docházky žáků se zdravotním postižením z pohledu pedagoga a jeho spoluprací s příslušnými poradenskými pracovišti. Cílem článku je prohloubení informovanosti pedagogů běžných základních škol, kteří v rámci integrace vzdělávají žáky se zdravotním postižením. Období povinné školní docházky je zde ohraničeno diagnostikou školní zralosti při nástupu dítěte do školy a diagnostikou profesní orientace při opuštění základní školy. Důraz je kladen také na propojenost diagnostiky školního období s raným a předškolním věkem žáka.

Přinosilová, Dagmar. Vybrané okruhy speciálněpedagogické diagnostiky v období povinné školní docházky, aneb, Co by měl vědět pedagog, který vzdělává v rámci integrace žáka se zdravotním postižením. Speciální pedagogika, 2013, 23(2), s. 95-111. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001458828&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 23, č. 2 (2013)