Virové exantémy dětského věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Exantém je pravidelným příznakem tzv. exantémových infekčních chorob, ale může být přítomen i při celé řadě onemocnění neinfekční povahy. Toto sdělení je zaměřeno především na virová exantémová onemocnění, generalizovaná nebo lokalizovaná. Podle charakteru eflorescencí rozlišujeme exantémy makulopapulózní, vezikulózní a hemoragické. V širší diferenciálně-diagnostické rozvaze vždy pomýšlíme na exantémová onemocnění bakteriální, mykotické a parazitární etiologie, dále na neinfekční příčiny, především na exantémy alergického původu, lékové exantémy, dermatologická onemocnění a kožní projevy systémových chorob.

Exanthema is a regular sign of the exanthematous infectious diseases, but it can be observed in many various non-infectious conditions. This article is focused especially on viral exanthematous diseases generalized or localised. As to the characteristic features of the rash we can differentiate maculopapular, vesiculous, and haemorrhagic exanthemas. In wider differential diagnostics have to be thought over rashes of bacterial, fungal, and parasitic aetiology, non-infectious causes, especially allergic, after some drugs, in some dermatologic diseases, and in cases of skin manifestations of systemic diseases.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200806-0003.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 6 (2008)