Vaše právo!: první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Setkáváte se ve vašem manželství nebo partnerském vztahu, eventuálně v širší rodině s bitím, ohrožováním, zastrašováním, omezováním, psychickým týráním, znásilňováním (jakoukoliv formou), jste doma zavírána, nemáte finanční prostředky na domácnost, trpí vaše děti chováním svého otce či vašeho manžela/partnera? Víte, že váš manžel/partner páchá násilnými tělesnými a sexuálními útoky nebo psychickým terorem trestné činy, které mohou být trestně stíhány? Od prvního vydání této příručky pro vaši informaci a ochranu uplynulo devět let a mnohé se změnilo. Domácí násilí je sice stále smutnou společenskou realitou, ale řada ustanovení o ochraně před domácím násilím se stala součástí českého právního řádu.

Voňková, Jiřina a Spoustová, Ivana. Vaše právo!: první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: proFem, 2010. 98 s. ISBN 978–80–903626–9–7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001747124&local_base=NKC