V alternativní školce je středem dění dítě a jeho potřeby

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice alternativních mateřských škol.

Alternativní pedagogiky vycházejí z vrozených schopností dítěte a učitel je v podstatě průvodcem, který dítě uvádí do světa poznání. Školka Marie Montessori v pražských Roztylech, kde se také vyučuje angličtina. Ve školce jsou děti vedeny k samostanému přemýšlení a dostávají úkoly, které musejí plnit. Nemají hračky. Waldorfská škola v Praze na Jarově je školkou státní, alternativa zde spočívá v odlišnostech ve vzdělávacím programu. Inspirace z alternativních škol - přístup k dítěti a respektování jeho individuality, jeho potřeb a možností.

Těthalová, Marie. V alternativní školce je středem dění dítě a jeho potřeby. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(3), s. 22-23. ISSN 1210-7506.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001394139&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 3 (2012)