Uživatelé sociálních služeb a nový systém jejich poskytování: výzkum názorů a postojů

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem studie bylo přinést původní informace o cílové skupině (uživatelích sociálních služeb) v oblasti jejich postojů ke změnám v systému sociálních služeb, které přinesl Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Strategie kvantitativně zaměřeného šetření byla založena na výběru vysoce reprezentativního vzorku respondentů, na vypracování nástroje sběru dat (víceúrovňový a mnohapoložkový dotazník) a statistickém zpracování dat s následnou interpretací výsledků.

Počet stran: 133.

Zdroj dat
http://poradna.nrzp.cz/docs/vyzkum-uzivatele-2008.pdf