Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace je světovou prvotinou, která erudovaně a celistvě popisuje tuto již velmi známou psychoterapeutickou metodu.Autoři, Albert a Diane Pesso, jsou v Česku velmi známí. Albert Pesso zde založil terapeutickou „školu“ a vycvičil desítky odborníků.Kniha je primárně určena široké odborné veřejnosti: psychologům a psychoterapeutům, pedagogům a konzultantům i obci pomocných profesí. Jistě také zaujme laickou veřejnost zajímající se o psychologii.Spoluautorka, Petra Vrtbovská, zasazuje PBSP do kontextu světové psychiatrie. O kvalitě díla mimo jiné mluví i fakt, že je vydáváno ve spolupráci s psychiatrickou klinikou I.lékařské fakulty UK.

PESSO, Albert, BOYDEN-PESSO, Diane a VRTBOVSKÁ, Petra. Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu. 1. vyd. Praha: Sdružení SCAN, 2009. 210 s. ISBN 978-80-86620-15-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001929620&local_base=NKC