Testování technologie pro přenos obrazu z místa zásahu na zdravotnické operační středisko

Autor/ka
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu
Technologie představuje možnost spojení mezi nositelem inteligentních brýlí se zabudovanou kamerou a pracovištěm vzdáleného pozorovatele. Testování produktu umožňujícím přenos obrazu na zdravotnické operační středisko bylo provedeno v provozu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v průběhu roku 2017. Se zařízením pracovali inspektoři v rámci dokumentace situací s větším počtem zasažených osob. K vyhodnocení byl využit dotazník mezi uživateli. Dotazník vyplnilo celkem 6 inspektorů, tedy 100 % uživatelů technologie při testování. Cronbach alfa (vnitřní konzistence dotazníku) byla 0,819. Mezi zjištěné technické nedostatky patří mimo jiné nízká kapacita baterie, křehká konstrukce, časté rozpojování kabelu propojující brýle-kabel-telefon a závislost kvality obrazu na rychlosti pohybu nositele brýlí. Zařízení lze doporučit pro provoz na zdravotnických záchranných službách a operačních střediscích po vyřešení technických nedostatků a limitů.
 
PEŘAN, David, [et al.]. Testování technologie pro přenos obrazu z místa zásahu na zdravotnické operační středisko. Urgentní medicína. 2019, roč. 22, č. 3, s. 13-16. ISSN: 1212-1924.
Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1461317
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Urgentní medicína, 2019, roč. 22, č. 3