Terapie ve speciální pedagogice

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Google Books
http://books.google.cz/books?id=6g1SAwAAQBAJ&pg=PA56&dq=Terapie+ve+speci%C3%A1ln%C3%AD+pedagogice&hl=cs&sa=X&ei=6rlpVNLhL6XfywOw94CIDg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=Terapie%20ve%20speci%C3%A1ln%C3%AD%20pedagogice&f=false
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Monografie se zabývá problematikou uplatnění různých druhů terapií ve speciální pedagogice.

Autorský kolektiv:

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D., Mgr. Markéta Gerlichová, Mgr. Jiří Kantor, Mgr. Pavel Klech, Mgr. Petra Křížkovská, Mgr. Radka Majerová, Prof. Wolfgang Mastnak, Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Mgr. Hana Pakostová, Bc. Barbora Palečková, prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., Bc. Lucie Pospíšilová, PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D., Bc. Zuzana Rodová, Mgr. Michal Růžička, Ph.D., Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D., Mgr. Silvie Táborská, prof. PaedDr. Michal Valenta, Ph.D., prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Müller, Oldřich [et al.]. Terapie ve speciální pedagogice. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. 508 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4172-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002541909&local_base=NKC