Teoretická východiska speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice základů a souvislostí speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením.

Ludíková, Libuše, Finková, Dita a Stejskalová, Kateřina. Teoretická východiska speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 106 s. Studijní opory.ISBN 978-80-244-3700-2.

Související obsah

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od Alžběty a Pavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002583165&local_base=NKC