Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Výsledky porovnávací studie pod názvem NEAD 2000 zaměřené na zneužívání tabáku, alkoholu a nelegálních drog mezi středoškoláky ve věku 15-19 let. Autoři využívají korelační analýzu pěti proměnných veličin a poukazují na velmi úzkývztah mezi nimi a populací středoškoláků. Důležitá je např. souvislost mezi pravidelným pitím alkoholu a raným zážitkem opilosti, nebo souvislost mezi zkušeností s drogou a touhou po opakování této zkušenosti. Fenomén rekreačníchuživatelů drog. Přehodnocování postoje středoškoláků k návykovým látkám a rizikovost jejich chování.

Miovský, Michal a Urbánek, Tomáš. Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky. Československá psychologie, 2002, 46(2), s. 165-177. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000719964&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 46, č. 2 (2002)