A stejně jsi adoptovanej!

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice náhradní rodinné výchovy v kontextu nástupu dítěte z takové rodiny do mateřské školy.

Problematika nádhradní rodinné výchovy a úskalí, která přináší při příchodu dítěte z náhradní rodiny do mateřské školy. Rozdílné situace při příchodu dítěte z pěstounské rodiny a dítěte adoptovaného. Nutnost respektovat přání rodičů, pokud si nepřejí, aby dítě vědělo o své adopci - problémy, které tuto situaci provázejí. Seznámení ostatních dětí s možností, že některé děti žijí v náhradní rodině - v obecné rovině. Reakce učitelky v případě, že je adoptované dítě terčem slovního ataku ze strany některého z ostatních dětí.

Kramulová, Daniela. A stejně jsi adoptovanej!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(3), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001302906&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 3 (2010)