Sociálně nevyspělé dítě se může ocitnout na okraji

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru věnovaný problematice sociální zralosti u předškolních dětí.

Definování sociální zralosti, její projevy, složky. Některé problémy v komunikaci s malými dětmi - nutnost sladit momentální emoci a verbální projev (nepoužívat ironii). Projevy a chování komplexně zralého pětiletého dítěte. Sociální zralost a inteligence. Kultivace a prohlubování sociální zralosti. Možné příčiny sociální nezralosti - vliv rodiny, prostředí, společnosti. Příklad negativního působení počítačových her - vytvoření závislosti a její postupné odbourávání. Problémy, které mohou postihnout sociálně nezralé dítě v MŠ - možnost pomoci školy i rodiny. Problematika šikanování sociálně nezralého dítěte. Práce učitelky MŠ se sociálně nezralým dítětem, nejčastější obtíže. Komunikace s rodiči takového dítěte.

Radonská, Martina. Sociálně nevyspělé dítě se může ocitnout na okraji. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(6), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Související obsah

Další informace k tématům šikanování a závislosti na počítačových hrách naleznete ve videorozhovorech:

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Šikana mezi dětmi. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 24. 10. 2012 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=k_1YLt5g6fg.

VACEK, Jaroslav a SIRIUS. Závislost dětí na moderních technologiích očima odborníka. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 03. 09. 2012 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=VJs4S2D7qTI.

a/nebo článcích:                         

PETRIŠČOVÁ, Alena a SIRIUS. Agrese, šikana a jiné formy násilného chování [Rizikové chování dítěte]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 3. 11. 2013 [cit. 2014-03-09]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-ditete/agrese-sikana-a-jine-formy-nasilneho-chovani.shtml.

MARTÍNEK, Zdeněk a SIRIUS. Agrese a šikana u dětí: Mohou za to média, rodičovská výchova, nebo geny?. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 1. 2. 2013, aktualizováno: 10. 11. 2013 [cit. 2014-03-02]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /srv/www/content/pub/cs/clanky/agrese-a-sikana-u-deti-mohou-za-to-media-rodicovska-vychova-nebo-geny-69.html.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001340239&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 6 (2010)