Sledování netechnických dovedností při resuscitaci

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Až 80 % všech chyb je způsobeno selháním lidského faktoru. Z letectví se do medicíny přejímá systém řízení lidských zdrojů za krizových situací (CRM). Základ netechnických dovedností tvoří celkem čtyři oblasti (týmová spolupráce a vedení týmu; roz­hodovací proces; rozdělování úkolů; situační povědomí), které navzájem spojuje komunikace. Na základě zkušeností kolegů z Velké Británie (Cooper at al, 2010; Napier et al, 2009) jsme vytvořili tabulku pro sledování parametrů netechnických dovedností. Celkem byly netechnické dovednosti sledovány u 31 týmů. V prostředí medicíny a zdravotnictví obecně máme velmi pokročilé technologie, včetně přístrojů, které hlídají, zda technologie správně používáme. Potenciální prostor pro chybu představují ne­technické dovednosti. Na základě uvedených pozorování bychom měli netechnické dovednosti v rámci CRM trénovat a věnovat jim adekvátní pozornost. 

PEŘAN, David, KUBALOVÁ, Jana. Sledování netechnických dovedností při resuscitaci. Urgentní medicína. 2017, roč. 20, č. 4, s. 26-31. ISSN: 1212-1924.

Zdroj dat
https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2017_4.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Urgentní medicína. 2017, roč. 20, č. 4