Sladění péče a profesního života: podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Autor/ka
Mgr. Radka Pešlová
Lenka Žáčková
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice skloubení profesního života a s životem pečující osoby.

Pešlová, Radka a Žáčková, Lenka. Sladění péče a profesního života: podnikat nebo se nechat zaměstnat? Praha: SocIn, o.p.s., 2014.

Zdroj dat
http://praceprozp.cz/wp-content/uploads/2020/07/Bro%C5%BEura-Slad%C4%9Bn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De-a-profesn%C3%ADho-%C5%BEivota.pdf