Školky i pro dvouleté děti?

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice stanovení věkové hranice pro vstup dítěte do mateřské školy.

Příprava organizačních opatření v souvislosti se zařazováním dvouletých dětí do mateřské školy - právní, sociální a ekonomická analýza možností, která pomůže stanovit podmínky, za kterých by toto zařazování bylo možné. Názory vládních úředníků i odborníků (psychologové, pedagogové, dětští lékaři) na tuto problematiku. Problém v základní politice státu vůči mladým rodinám. Ekonomická situace českých rodin - fungování domácnosti nastaveno na dva příjmy (v záp. Evropě na jeden a půl), rodiče tak musí zajistit celodenní péči o dítě. Doporučení , která určují podmínky, za nichž by malé děti mohly být v dětské skupině (vznikla ve Švédsku, země EU se zavázaly je dodržovat). Otázky vzájemné rodičovské pomoci - různé pohledy a názory.

Těthalová, Marie. Školky i pro dvouleté děti?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(6), s. 12-15. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001340244&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 6 (2010)