Školka je laboratoří lidských vztahů

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru zabývající se posláním mateřské školy v kontextu jejího významu pro osobnostní rozvoj dítěte.

Poslání mateřské školy, její význam pro osobnostní rozvoj dítěte. Vývoj poslání MŠ od pouhé pomoci zaměstnané matce k přípravě dítěte na celoživotní systematické vzdělávání. Význam MŠ pro rozvíjení komunikativních dovedností dítěte, jeho schopnosti vytvářet a rozvíjet sociální vztahy. Role učitelky MŠ v tomto procesu, její profesní "výbava". Nebezpečí plynoucí pro předškolní dítě z jeho přílišné aktivizace (přestimulování). Nutnost reagovat na zrychlený fyzický i psychický vývoj současných dětí i na zvýšené nároky, které jsou na děti kladeny.

Opravilová, Eva. Školka je laboratoří lidských vztahů. Informatorium, 2007, 14(10), s. 8-9. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001111539&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 14, č. 10 (2007)