Sborník příspěvků ze vzdělávacího soustředění 5.-6. února 2007 : téma: Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování na školách

Autor/ka
Univerzita Karlova v Praze
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice možností a mezí ovlivňování rizikového chování na školách v České republice.

Sborník příspěvků ze vzdělávacího soustředění 5.-6. února 2007: téma: Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování na školách. Vyd. 1. Olomouc: V nakl. Albert vydala katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. 79 s. ISBN 978-80-7326-117-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001762305&local_base=CNB