Sborník abstrakt a program konference : III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence rizikového chování : "specializace versus integrace"

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice primární prevence rizikového chování u dospívající mládeže.

Sborník abstrakt a program konference: III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence rizikového chování: "specializace versus integrace". Vyd. 1. Praha: Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova, 2006. 63 s. ISBN 80-86620-13-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001701719&local_base=CNB