Sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami

Autor/ka
Rok vzniku:
2019
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá problematikou sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami, které jsou nezralé pro zvládání role matky. Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž pět kapitol je teoretických a jedna je praktická. Teoretická část je zaměřena na pojem výchovně nezkušená matka, na sanaci rodiny, typy ohrožení dítěte, komunikační techniky využívané při sanaci rodiny a možnosti pomoci. Praktická část vychází ze získaných poznatků z teoretické části a je vypracována formou kvalitativního průzkumu, metodou rozhovorů se sociálními pracovníky OSPOD. V této části je formulována hlavní průzkumná otázka a dvě dílčí průzkumné otázky. Průzkum je poté analyzován a zobrazen v grafech. Dále následuje shrnutí výsledků, diskuze a závěr.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/204119/41189146/