Riziková mládež v současné společnosti : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané pod záštitou projektu PHARE 2003

Autor/ka
Zuzana Truhlářová
Martin Smutek
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference konané pod záštitou projektu PHARE 2003 RLZ a věnované problematice rizikové mládeže ve společnosti ve střední Evropě na počátku 21. století.

Truhlářová, Zuzana, ed. a Smutek, Martin, ed. Riziková mládež v současné společnosti: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané pod záštitou projektu PHARE 2003 RLZ - opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných obyvatel ve spolupráci Královéhradeckého kraje a katedry sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 234 s. Texty k sociální práci. ISBN 80-7041-044-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001653253&local_base=CNB