První zkušenosti se vzděláváním zdravotnických pracovníků v oblasti spirituální péče o pacienty v nemocnicích

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V rámci zlepšení ošetřovatelské péče v nemocnicích poukazujeme na význam naplňování duchovních potřeb pacientů, což může mít velký vliv na další léčbu a vývoj nemoci či na kvalitu umírání v nemocnicích. Uvádíme popis a vyhodnocení výsledků pilotního projektu Důstojné stonání, důstojný život s handicapem, důstojné umírání, který byl realizován v roce 2008 v pražské FN v Motole.

Víchová, Jana, Opatrný, Aleš, Kalvínská, Eva. První zkušenosti se vzděláváním zdravotnických pracovníků v oblasti spirituální péče o pacienty v nemocnicích. Sestra, 2009, roč. 19, č. 6, s. 18-20. ISSN 1210-0404.

Zdroj dat
https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/prvni-zkusenosti-se-vzdelavanim-zdravotnickych-pracovniku-v-obla-429754
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Sestra, 2009, roč. 19, č. 6