Průvodce mezilidskou komunikací

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Pojem "mezilidská komunikace" můžeme vyjádřit ve dvou významech: jednak jako oblast odborných studií a výzkumů, jednak jako konkrétní, každodenní lidské počínání. Zkusme se ale podívat na mezilidskou komunikaci propojením obou těchto přístupů - toho vycházejícího ze světa vědy s tím, který pramení z každodennosti lidských setkávání. Tato netradiční učebnice nabízí přehled komikačních přístupů, technik a dovedností, ale také poruch komunikace. Text, originálně spojující jak teoretické poznatky, tak autodidaktická cvičení, pomůže ke zkvalitnění profesní kompetence všem, jejichž hlavním pracovním nástrojem je "komunikování".

PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy – dovednosti – poruchy. Praha. Grada, 2005. 148 s. ISBN 80-247-0858-2.

Zdroj dat
https://vufind.lib.cas.cz/Record/000177704