Právní úprava postavení handicapovaných občanů

Autor/ka
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Rok vzniku:
1995
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Učebnice pro studenty speciální pedagogiky k problematice právního ukotvení postižených osob.

Michalík, Jan. Právní úprava postavení handicapovaných občanů: Určeno pro stud. oboru Speciální pedagogika [UP]. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 76 s. ISBN 80-7067-434-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090668&local_base=NKC