Potřeby osob se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách – 1. mezinárodní workshop projektu EUNAD

Autor/ka
PhDr. Hedvika Boukalová
PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.
Štěpán Vymětal
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ve dnech 30. – 31. října 2013 proběhl na Ministerstvu vnitra ČR mezinárodní workshop v rámci projektu EUNAD k tématu potřeb lidí se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách. Nad akcí převzal záštitu někdejší ministr vnitra a místopředseda vlády ČR Martin Pecina. Na organizaci akce se podíleli pracovníci odboru bezpečnostní politiky MV a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Celkem se workshopu účastnili zástupci z 16 zemí. Workshop byl součástí dvouletého projektu EUNAD, na kterém spolupracují experti z evropských zemí a Izraele. Projekt se zaměřuje na implementaci a přípravu programů podpory přeživších osob s disabilitou po katastrofách. Tyto programy budou připraveny a realizovány v souladu se směrnicemi EU. Je také krokem vpřed v rámci implementace Konvence Organizace spojených národů (OSN), týkající se práv osob s disabilitou. Cílem projektu je zlepšit postupy a komunikaci zasahujících policistů, hasičů, zdravotníků a psychosociálních pracovníků při práci s lidmi s postižením zraku či sluchu v nouzových situacích a při katastrofách, ale i v rámci návazné péče

BOUKALOVÁ, Hedvika, HOSKOVCOVÁ, Simona, VYMĚTAL, Štěpán. Potřeby osob se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách – 1. mezinárodní workshop projektu EUNAD. E-psychologie. 2014, roč. 8, č. 1, s. 24-28. ISSN: 1802-8853.

Zdroj dat
https://e-psycholog.eu/pdf/boukalova-etal-zp.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
E-psychologie, Roč. 8, č. 1 (2014)