Poradenství pro uživatele sociálních služeb

Autor/ka
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice nároků a využívání sociálních služeb.

Michalík, Jan. Poradenství pro uživatele sociálních služeb. 4., dopl. a upr. vyd. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2009. 59 s. ISBN 978-80-87181-03-4.

Zdroj dat
http://poradna.nrzp.cz/docs/poradenstvi_2009_4.pdf