Patří dvouleté dítě do mateřské školy?

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovný problematice stanovení věkové hranice pro přijetí dítěte do mateřské školy.

Příspěvek k diskusi o případné změně věkové hranice pro přijímání dětí do mateřské školy. Diskuse vychází z doporučení pro členské země (Lisabonská smlouva), které předpokládá nabídku institucionální péče pro 33% dětské populace do tří let. Organizační podmínky pro přijímání dvouletých dětí do mateřských škol. Evropské směrnice týkající se personálního zabezpečení takových předškolských zařízení. Odborné názory na tuto péči integrující dětí od 2 do 6 let - skloubení zařízení výchovně-vzdělávacího a zařízení sociálních služeb péče o dítě.

Těthalová, Marie. Patří dvouleté dítě do mateřské školy?. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(5), s. 18. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001340213&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 17, č. 5 (2010)