Optimalizace řešení bezbariérovosti budov občanské vybavenosti pomocí GIS a expertního systému

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autoreferát disertační práce k problematice optimalizace řešení bezbariérovosti budov občanské vybavenosti pomocí geografického informačního systému a expertního systému.

Švrček, Jakub. Optimalizace řešení bezbariérovosti budov občanské vybavenosti pomocí GIS a expertního systému: autoreferát disertační práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2006. 37 s. Vědecké publikace Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Doktorské disertační, habilitační a inaugurační spisy. ISBN 80-248-1103-0.

Související obsah

Bezbariérový přístup je závislý na stupni a druhu postižení či znevýhodnění. Proto je vhodné k dalšímu studiu na portále Šance Dětem doporučit sekci článků s názvem "Dětí se zdravotním postižením".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001659317&local_base=CNB