Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené - Postoje uživatelů a poskytovatelů (souhrnná zpráva z průzkumu konaného v roce 2009)

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Plný text
https://web.archive.org/web/20170313003633/http://vcizp.cz/doc/Pruzkum_odb_soc_porad_ZP_2009.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem studie bylo přinést původní informace o situaci v segmentu odborného sociálního poradenství (v režimu poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.) zaměřeného na potřeby uživatelů se zdravotním postižením. Souvisejícími cíli bylo postihnout základní tendence, které se v tomto subsystému poradenství vyskytují, zaměřit se na dostupnost služby pro občany s jednotlivým druhem zdravotního postižení a vymezit nejčastěji uváděné problémy, s nimiž se v systému setkáváme. Šetření proběhlo sběrem dat v gesci zadavatele, tj. Asociace poraden pro zdravotně postižené.

Počet stran: 54.

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20170313003633/http://vcizp.cz/doc/Pruzkum_odb_soc_porad_ZP_2009.pdf