Novinky v léčbě bolesti

Autor/ka
Rok vzniku:
2020
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Náhled článku
https://onkologickarevue.cz/cs/novinky-v-lecbe-bolesti
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Dobrá a adekvátní analgezie je základním právem každého pacienta. Ačkoliv je v dnešní době kvalitní léčba bolesti daleko dostupnější, kvalita léčby bolesti je stále závislá na aktivním zájmu zdravotníků a organizaci léčby akutní a chronické bolesti na daném pracovišti. Opakovaně se prokazuje souvislost kvalitní analgezie se snížením morbidity, rychlejším zotavením a propuštěním pacienta z nemocnice.

RUSÍN, Štěpán. Novinky v léčbě bolesti. Onkologická revue, 2020, roč. 7, č. 2, s. 74-76. ISSN: 2464-7195.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1519611
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Onkologická revue, roč. 7, č. 2 (2020)