Nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Autor/ka
Rok vzniku:
2022
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-204
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-204/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Nařízení vlády upravující výše životního a existenčního minima.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-30-brezna-2022-o-zvyseni-castek-zivotniho-minima-a-existencniho-minima-24164.html