Nadané děti bývají velmi citlivé

Autor/ka
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
Marie Těthalová
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor s předsedkyní pražského Centra nadání, Jitkou Fořtíkovou. Nadané děti se často rodí do podnětného prostředí, kde jim rodiče nabízejí víc, než je standard. Nadané děti jsou pořád děti, ale často se odlišují netypickými zájmy. Nadané dítě je jiné v tom, že se více zajímá o vzdělávací podněty. Tyto děti se mohou často nudit, ale musejí se s tím naučit žít, je třeba umět se zabavit sám či sama. Jak takové děti zabavit ve školce. Často se stává, že talentované děti jsou v některých oblastech pozadu za svými vrstevníky.

Fořtíková, Jitka. Nadané děti bývají velmi citlivé. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2013, 20(5), s. 8-10. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001454686&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, Roč. 20, č. 5 (2013)