Možnosti ucelené rehabilitace v denním stacionáři pro děti s kombinovanými vadami a autismem

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá problematikou možností ucelené rehabilitace v denním stacionáři pro děti s kombinovanými vadami a autismem. První tři kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům o jedincích s kombinovanými vadami a autismem, jejich vzdělávání a rehabilitaci. Čtvrtá kapitola je zpracována jako část výzkumná. Obsahuje stručnou charakteristiku výzkumného prostředí. Je zde zpracováno pět případových studií a výsledky kvalitativního výzkumu.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/173831/pedf_m