Motivy dárcovství: teorie a praxe

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předmětem bakalářské práce „Motivy dárcovství. Teorie a praxe“ je vymezení a popis motivů, které jednotlivce vedou k poskytnutí daru, a to především z pohledu ekonomického, ale také z náhledu jiných vědních disciplín. První kapitola je věnována obecným definicím výrazů souvisejících s problematikou. Druhá kapitola se zabývá filantropií a jejími motivy v jednotlivých historických etapách. Kapitola třetínabízí teoretická vysvětlení dárcovství či altruistického chování různými vědními obory. Poslední kapitola ukazuje motivy dárcovství identifikované v provedených výzkumech a ve vlastním dotazníkovém šetření.

Související obsah

Problematikou dárcovství se na portále Šance Dětem zabývají sekce článků s názvy:

- Dárcovství obecně

- Dárcovství vs. daně a legislativa

- Zajímavosti o dárcovství.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/323169/esf_b/