Míra poškození pacienta v perioperační péči

Autor/ka
Ivana Štefková (operativa)
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://is.muni.cz/th/h0cd5/Bakalarska_prace_Ivany_Stefkove.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práci je věnována problematice zajišťování bezpečnosti pacienta, kvalitě poskytované péče na operačním sále, a to v období, kdy se pacient dostane do prostoru operačního sálu, tedy bezprostředně před, během a po operačním výkonu (perioperační fáze). Ošetřovatelská péče právě v tomto období vyžaduje vysoké požadavky na personál, který na tomto úseku pracuje. Je nade vší pochybnost, že k nenadálým a mimořádným situacím může dojít. Zprávy v médiích o těchto ojedinělých případech a také informace z odborných medicínských kruhů sloužily jako podpora v myšlence zjistit kvalitu ošetřovatelské péče v perioperačním období. Podklady byly čerpány jak z literatury, tak z 21leté praxe autorky, jako instrumentářky na operačním sále.

Zdroj dat
https://is.muni.cz/th/142540/lf_b/