Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Mezinárodní srovnávací studie věnovaná problematice přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny.

Bubleová, Věduna [et al.]. Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. 1. vyd. Praha: VÚPSV, Středisko náhradní rodinné péče, 2002. 63 s. ISBN 80-239-0101-X.

Plný text dokumentu k dispozici na adrese: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/bubkov.pdf.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001195852&local_base=CNB