Metody a řízení sociální práce

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace věnovaná problematice metod a řízení sociální práce.

 

Matoušek, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80-262-0213-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002435957&local_base=NKC