Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Metodické opatření ministerstva zdravotnictví České republiky ve snaze upozornit lékaře na problematiku syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte („sy. CAN") a zajistit jednotný postup lékařů zvláště primární péče při diagnostice, léčbě a následných opatření při zjištění syndromu CAN.

Související obsah

Syndromu CAN a přidruženým nevhodným způsobům chování dospělých vůči dětem a mladistvým se na portále Šance Dětem věnuje sekce "Rizikové chování dospělého k dítěti".

Zdroj dat
https://docplayer.cz/795310-Vestnik-ministerstva-zdravotnictvi-ceske-republiky.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Věstník ministerstva zdravotnictví České republiky, roč. 2008 (2008)