Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu?: (o vztahových systémech v teorii a praxi PBSP)

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

„Mesiášský gen“ je jedním z klíčových pojmů PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor). Instinktivní dokončování nedokončených tvarů je obecnou vlastností vnímání. Je považováno za princip tzv. „vykonávání spravedlnosti“. Albert Pesso tak rozšiřuje Freudovské „pracovat a milovat“, když definuje „vykonávání spravedlnosti“ jako třetí základní intenci lidské bytosti.

SIŘÍNEK, Jan. Mesiášský gen, pudový zdroj altruismu?: (o vztahových systémech v teorii a praxi PBSP). Psychoterapie, 2009, 3(3-4), s. 169-178. ISSN 1802-3983.

Zdroj dat
https://journals.muni.cz/psychoterapie/issue/download/726/405
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychoterapie, Roč. 3, č. 3-4 (2009)