Má se dítě v mateřské škole učit? Samozřejmě!

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek typu rozhovoru k problematice vyučování dětí v mateřských školách.

Rozhovor s vysokoškolskou pedagožkou o současné mateřské škole, o práci s dětmi v MŠ a o požadavcích na odbornou přípravu budoucích pedagogů mateřských škol. Hlavní smysl mateřské školy, každodenní učení a jeho formy, náročnost práce předškolního pedagoga. Pedagogická diagnostika jako základ úspěšné práce předškolního pedagoga - znát dítě, jeho vývoj, zázemí, výchovný přístup rodiny apod. Práce s RVP PV, nutnost doplnění dalšími materiály. Požadavky na absolventy bakalářského studia učitelství MŠ, zejména v oblasti tvorby ŠVP a TVP, praktická příprava v této oblasti, struktura a průběh pedagogické praxe v MŠ. Rozvíjení evaluace, sebehodnocení a sebereflexe studentů. Oblast komunikace učitelů s rodiči. Kroužky v mateřských školách. Postavení českých mateřských škol v porovnání se zahraničními.

Kropáčková, Jana. Má se dítě v mateřské škole učit? Samozřejmě!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(3), s. 8-10. ISSN 1210-7506.

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351304&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 3 (2011)