PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

Vystudovala magisterský obor Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracovala jako učitelka mateřské školy, 1. stupně základní školy a krátce i na střední škole. Po interním doktorandském studiu v oboru Pedagogika u doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc. nastoupila na katedru primární pedagogiky, kde v současné době působí jako odborná asistentka a v letech 2009 - 2016 zastávala funkci proděkanky pro studijní záležitosti. Podílí  se na výuce studentů Učitelství pro mateřské školy, Pedagogiky předškolního věku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ i oborových studentů Pedagogiky. Za hlavní odborný zájem i svou srdeční záležitost považuje téma návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání, problematiku raného dětství, pedagogickou praxi a  výchovu dítěte v rodině. Aktivně pracuje ve výboru profesní organizace Asociace předškolní výchovy, je členkou České asociace pedagogického výzkumu, členkou poradní skupiny pro předškolní vzdělávání Národního ústavu vzdělávání, členkou poradního sboru MŠMT pro předškolní vzdělávání a členkou výboru pražské pobočky České pedagogické společnosti.

Odborná knihovna: