Lékařská první pomoc a kardiopulmonální resuscitace (Novelizace doporučeného postupu)

Autor/ka
Rudolf Červený
Jiří Pokorný
MUDr. Ondřej Franěk
David Halata
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Všeobecný praktický lékař (VPL) se může setkat s poskytováním první lékařské pomoci ve své praxi v  ordinaci i  mimo ni. Do ordinace přicházejí pacienti s  nemocemi, které mohou být kompenzované, ale během chvíle se mohou zhoršit do situace, kdy je třeba zachraňovat život. Není vzácností, že VPL je volán i mimo prostory ordinace, kde došlo k  zástavě oběhu krevního, k  dopravní nehodě, nebo k jinému neodkladnému stavu. To jsou situace, kdy je nucen a povinen podle svých znalostí z oblasti neodkladné péče poskytnout první lékařskou pomoc, ať už samostatně, nebo v  týmu se svým zdravotnickým personálem, nejčastěji zdravotní sestrou.

FRANĚK, Ondřej, [et al.]. Lékařská první pomoc a kardiopulmonální resuscitace. Novelizace Doporučeného postupu. Practicus. 2018, roč. 17, č. 1, s. 36-41. ISSN: 1213-8711.

Zdroj dat
https://docplayer.cz/118930024-Lekarska-prvni-pomoc-a-kardiopulmonalni-resuscitace.html
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Practicus, 2018, roč. 17, č. 1