Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou ve světle klinických studií

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, které je nejčastějším invalidizujícím onemocněním mladých lidí. Kromě poruch citlivosti, motoriky, stability a dalších měřitelných objektivních příznaků patří k obrazu nemoci i únava, deprese, sociální handicap a další, které výrazně ovlivňují kvalitu života. Léky modifikující průběh onemocnění snižují počet relapsů, zpomalují klinickou progresi a zlepšují i kvalitu života, jejíž hodnocení se stává cílem řady klinických studií. V článku je uveden přehled studií hodnotících tuto entitu u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených interferonem beta, glatiramer acetátem, teriflunomidem, dimethyl fumarátem, fingolimodem, natalizumabem a alemtuzumabem.

Piťha, Jiří. Kvalita života pacientů s roztroušenou sklerózou ve světle klinických studií. Remedia. 2016, roč. 26, č. 4, s. 369-374. ISSN: 0862-8947 (tištěná verze). ISSN: 2336-3541 (online).

Zdroj dat
https://www.remedia.cz/rubriky/prehledy-nazory-diskuse/kvalita-zivota-pacientu-s-roztrousenou-sklerozou-ve-svetle-klinickych-studii-8178/
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Remedia, Roč. 26, č. 4 (2016)