Kvalita života dětí s vícečetným postižením a kochleární implantát

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Kvalita života, otázky kolem vztahu k ekonomice (přímé a nepřímé náklady, nehmotné náklady), podmínky pro školskou a celoživotní integraci a možnosti dalšího vzdělávání včetně pracovního uplatnění.

Potměšil, Miloň. Kvalita života dětí s vícečetným postižením a kochleární implantát. Speciální pedagogika, 2003, 13(2), s.125-131.

Související obsah

Problematikou sluchového postižení s důrazem na kochleární implantáty se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Dítě se sluchovým postižením"

- videodokument s názvem "Maťův příběh: Genetická porucha sluchu"

- článek od Ivany Horváthové s názvem "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Michala Jurovčíka s názvem "Vrozené vývojvé vady ucha a poruchy sluchu u dětí".

Zdroj dat
http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/478/125-131.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 13, č.2 (2003)