Komunikační systémy osob s hluchoslepotou

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomové práce nahlíží do problematiky komunikace a komunikačních systémů osob s hluchoslepotou se zvláštním zřetelem na rozvoj této komunikace u dětí. Práce je zaměřena jednak na hluchoslepotu jako takovou, jednak na specifika, která toto postižení přináší v období dětství. Rovněž jsou zde uvedeny nejrozšířenější komunikační systémy osob s hluchoslepotou. V druhé části práce jsou popsány výsledky dotazníkového šetření, které přinášejí praktický pohled na tuto problematiku. Přínosem by se měly stát všechny tyto shromážděné poznatky i zkušenosti, které by tak mohly opět o něco více přiblížit život jedné skupiny osob s kombinovaným postižením – konkrétně lidí s hluchoslepotou. Vedoucí práce - Pavlína Šumníková.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/97848