Komunikace jedinců se sluchovým postižením v kolektivních sportech

Autor/ka
Eva Uhrová
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce se zabývá problematikou komunikace mezi osobami se sluchovým postižením a osobami intaktními v kolektivních sportech. Teoretická část je zaměřena na sluch, klasifikaci sluchových vad, kategorie osob se sluchovým postižením, kompenzační pomůcky, komunikaci a sport. V praktické části je stanoven cíl výzkumného šetření a následně hodnocení jeho výsledků. Vedoucí práce - Eva Souralová.

Zdroj dat
http://theses.cz/id/5p8tw7/